Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Podupiratelji

Podupiratelji Zaklade mogu biti domaće ili strane fizičke i prave osobe.

Popis dosadašnjih podupiratelja nalazi se u nastavku:

Sandi Antonac

Tatjana Aparac-Jelušić

Miroslav Borš

Veronika Čelić-Tica

Aleksandar Danilovski

Nataša Dragojević

Monica Fusich

Leda Glušević Tomić

Vesna Golubović

Slavko Harni

Iva Henigsman

Vesna Hodak

Kažimir Hraste

Tinka Katić

Marina Katinić

Sofija Klarin Zadravec

Romano Krauth

Marina Krpan Smiljanec

Nela Marasović

Gordana Mikić

Marijana Mikić Picula

Krešimir Nemec

Mate Novaković

Ljiljana Pater-Henigsman

Zvonko Pavić

Božidar Petrač

Nedjeljko Pintarić

Petar Piskač

Mate Prolić

Franko Rotim

Ana Rubić

Marija Šimunović

Neno Mihovil Tica-Čelić

Tomislav Tomašić

Neven Valand

Josip Vatavuk

Ivona Zadro

Jasenka Zajec

Irena Zrinski Antonac

Dobrila Zvonarek

 

Organizacije:

Abrakadabra integrirane komunikacije d.o.o.

Alma Mater Europaea - Europski centar

Atos IT Solutions and Services d.o.o.

Bantel travel d.o.o.

Bookcaffe (Kritika d.o.o.)

Box ambalaža d.o.o.

Dizajn & sitotisak Straža d.o.o.

Državni zavod za zaštitu prirode

FHR d.o.o., Institut za waldorfsku pedagogiju

Healthcare d.o.o.o

I.B.R. Inženjering Cirković d.o.o.

Jamnica d.d.

Medika d.d.

MPG d.o.o.

Pergament promet d.o.o.

Print Centar Krapina d.o.o.

Robotski sistemi j.d.o.o.

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba

Sveučilišna knjižara i antikvarijat “Dominović” d.o.o.

Sveučilište u Zagrebu

Svjetski savez mladih Hrvatska

Tim Stellar

Udruga „Prsten“

Udruga SVE za NJU

USUN d.o.o.

Visoka poslovna škola Zagreb

Visoko učilište Algebra

Xellia d.o.o.