Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Međunarodni znanstveni skup „Zaštita kulturne baštine od katastrofa”

Sukladno svojoj svrsi podupiranja kulture i znanosti, Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu partner je u organizaciji međunarodnoga znanstvenog skupa Zaštita kulturne baštine od katastrofa koji će se održati u Zagrebu i Šibeniku od 8. do 10. svibnja 2014.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Odjel zaštite i pohrane, s više od 50 godina iskustva u zaštiti knjižnične građe (knjige, rukopisi, zemljovidi, grafike i dr.), glavni je organizator znanstvenog skupa koji se priprema svrhu okupljanja najeminentnijih stručnjaka u području zaštite kulturne baštine, predstavnika akademske zajednice i tijela institucionalne, lokalne i državne uprave te vlasnika privatnih zbirki.
Suorganizatori su skupa Državni hidrometeorološki zavod i Institut za arheologiju te Filozofski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita kulturne baštine u izvanrednim slučajevima i katastrofama posljednjih je godina glavna tema proučavanja i usmjeravanja stručnjaka u području zaštite i očuvanja baštine. Globalne klimatske promjene, kao i društveno-ekonomska situacija (recesija, sukobi i sl.) znatno utječu na povećanje rizika od propadanja materijalnih dobara.

Spomenute okolnosti dobar su poticaj zajedničkoga razmatranja i djelovanja na svim razinama, od stručnjaka u području konzervacije i restauracije te kustosa, arhivista i knjižničara, do tijela institucionalne, lokalne i državne uprave.

Skup je dio trogodišnjega projekta kojem je cilj izradba smjernica strateškoga plana za zaštitu kulturne baštine od katastrofa te donošenje prijedloga za izmjenu i dopunu postojeće legislative, kao i identifikaciju ključnih institucija i osoba koje bi bile uključene u izradbu i provođenje plana djelovanja.

Više o Skupu.