Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Nova uprava Zaklade NSK

Na sjednici održanoj 4. rujna 2019. vezano uz saziv uprave Zaklade NSK, od strane Zakladnika, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, predloženi su novi članovi.

Na mandat od 4 godine na funkciju upraviteljice zaklade, odnosno predsjednice zakladne uprave, imenovana je dr. sc. Jasna Kovačević, dok su nove članice zakladne uprave dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, dr. sc. Tatijana Petrić i Jasenka Zajec.

Zakladnik je na novi mandat, na funkciju tajnika Zaklade, imenovao Sandija Antonca.

Također, na navedenoj je sjednici Zakladnik na uvid dobio prijedlog novog Statuta Zaklade te je konstatirano kako je on usklađen s novim Zakonom o zakladama (NN 106/18 od 01. ožujka 2019.).